TRIPS

Trips is een Nederlands geslacht van kooplieden die in de 17e en 18e eeuw tot de Amsterdamse regentenklasse ging behoren en waarvan takken begin 19e eeuw in de Nederlandse adel werden opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrand heeft voor zover bekend minstens twee schilderijen gemaakt van de familie te weten,  Jacob Trip (1575-1661)  en Maria Trip.

De naam Trips kom je nog altijd door heel Nederland tegen, zoals het Tripshuis te Amsterdam, dat gebouwd werd in opdracht van de gebroeders Lodewijk (1605-1684) en Hendrick Trip (1607-1666), zonen van Jacob Trip en Margaretha de Geer. De familie Trips heeft door de eeuwen heen, in alles waar geld mee te verdienen was, gehandeld. Wapenhandel, mijnbouw, ovens, graan, teer, smederijen, geschutgieterijen en natuurlijk turf. Elias Trip (ca 1570-1636) was de bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripscompagnie (In het Gronings: Tripskomnij) is een lintdorp aan een van de kanalen in Oost-Groningen in Nederland.

Het dorp is ontstaan langs het Tripscompagniesterdiep, dat in 1640 gegraven is in opdracht van Adriaan Trip om de turf uit de omliggende venen te kunnen winnen. Het dorp ontstond 8 jaar later 1648. Adriaan Trip (1621-1684), was zeer betrokken bij de turfexploitatie in Oost-Groningen.

Ons dorp wordt omringt door drie gemeenten: Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam. Na de vervening is akkerbouw belangrijk geworden. Veel boerderijen in het dorp zijn van het Oldambtster type.

Van 1898 -1923 was de aardappelmeelfabriek l'Esperance in het dorp gevestigd.

In Tripscompagnie wordt nu door Nedmag 

magnesiumzouten gewonnen voor industriële

doeleinden.Van 1863 tot 1983 was er een lagere

school in het dorp. Na de sluiting van de school heeft

het gebouw de functie van dorpshuis gekregen.

En dat dorpshuis zijn wij: Nooitgedacht!

in Tripscompagnie.

Kortom wij zijn in de volksmond TRIPS.

Een schoolfoto van de hele school in Tripscompagnie rond 1925