BESTUURSAMENSTELLING

bestuursleden 2019 png.png

VAN DE BESTUURSTAFEL

Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering gaat plaatsvinden op 20 maart 2020.
Aanvang vergadering 20.00 uur

Via mail worden de agenda en de notulen verzonden, de overige stukken liggen voor aanvang van de vergadering vanaf 19.30 ter inzage in het Dorpshuis.

Mocht iemand de stukken niet per mail hebben ontvangen, dan zijn er exemplaren aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur