top of page

BESTUURSAMENSTELLING

Voorzitter:              Theo van der Poel

Secretariaat:          Karin Huizinga

Penningmeester:   Ineke Kamps

Algemeen lid:        Roely Cordes

                              Gosse Huizinga

Aspirant lid:           Ina Schreuder

                             

Verhuur, advertentie mogelijkheden en informatie via mail: dorpshuisnooitgedacht@hotmail.nl

                               

VAN DE BESTUURSTAFEL

Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering gaat plaatsvinden voorjaar 2023.
Aanvang vergadering 20.00 uur

Via mail worden de agenda en de notulen verzonden, de overige stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage in het Dorpshuis.

Mocht iemand de stukken niet per mail hebben ontvangen, dan zijn er exemplaren aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
 

bottom of page